Co to jest skala IP i co oznaczają poszczególne oznaczenia?

Użytkownicy urządzeń elektrycznych często mogą się natknąć w specyfikacji produktu na tajemnicze oznaczenia IP20, IP44, IP54, IP67 itp. Co one oznaczają? Czy mają jakiś wpływ na korzystanie z wyposażenia? Jakie mają znaczenie w przypadku wyboru lampy? Sprawdźmy.

Stopnie ochrony IP – co to oznacza w praktyce?

Wszystko, z czym mamy do czynienia podlega wpływom otoczenia. Nie inaczej jest z wilgocią. O ile na co dzień nikt nie zwraca na to uwagi, o tyle podczas kontaktu z szeroko rozumianą elektrycznością, sprawa nabiera innego znaczenia.

Pomijając już fakt, że wilgoć ma destrukcyjny wpływ na wszelkie instalacje, to jeszcze zbierająca się woda stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Stąd wzięła się idea oznakowania poszczególnych wyrobów elektrycznych w celu poinformowania użytkowników o przeznaczeniu np. lampy i sposobie jej wykorzystania.

Klasyfikacja IP

Jest to oznaczenie stopnia szczelności danego urządzenia. Odnosi się to zarówno do wilgoci, jak i rozmaitych substancji drobnych mogących dostać się do wnętrza urządzenia.

Znaczenie poszczególnych symboli:

  • Pierwsza cyfra po kodzie IP – klasa ochronności przed dostępem do elementów, które znajdują się wewnątrz obudowy;
  • Druga cyfra po kodzie IP – stopień ochrony, który określa klasy wodoszczelności;

Litera dodatkowa (nie zawsze jest podana) – określa ochronę przed dostępem ludzi do części niebezpiecznych. Stosuje się ją, gdy stopień ochrony jest wyższy, niż ten, jaką wskazuje pierwsza cyfra;

Litera uzupełniająca (nie zawsze jest podana) – stosuje się ją w wyjątkowych przypadkach, gdzie stopień IP należy określić dzięki dodatkowym procedurom i badaniom.

Dalej przechodzimy do oznaczeń cyfrowych.

Pierwsza cyfra po kodzie IP:

0 – brak ochrony;

1 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni i ochrona przed ciałami obcymi o średnicy minimum 50 mm;

2 – ochrona przed dostępem części niebezpiecznych palcem oraz ochrona przed wnikaniem do urządzenia ciał obcych o średnicy minimum 12,5 mm;

3 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych przy użyciu narzędzia oraz ochrona przed wnikaniem do urządzenia ciał obcych o średnicy minimum 2,5 mm

4 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem oraz ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy minimum 1 mm;

5 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem;

6 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona pyłoszczelna.

Druga cyfra po kodzie IP:

0 – brak ochrony;

1 – ochrona przed padającymi kroplami wody;

2 – ochrona przed padającymi kroplami wody przy uwzględnieniu wychylenia obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę;

3 – ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony;

4 – ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku;

5 – ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony;

6 – ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony;

7 – ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie przez krótki czas (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych od 0,85 m);

8 – ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż w przypadku cyfry 7);

9 – Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i w temperaturze +80°C) przy zachowaniu zgodności z normą DIN 40050.

Co więc oznacza np. symbol IP67?

Konstrukcja lampy uniemożliwia np. dziecku majstrowanie w urządzeniu jakimś drutem bądź śrubokrętem. Lampa jest odporna na działanie pyłów. Wytrzyma też krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

I wszystko jasne 🙂